Giờ GMT hiện tại: {{time}} ({{gmt}}), {{date}}

Điều khoản dịch vụ


Cập nhật mới nhất ngày 5 tháng 3 2012

Thỏa thuận pháp lý này mô tả các điều khoản và điều kiện của thành viên và việc sử dụng trang web "megachange.in" cho mục đích cá nhân và pháp lý. Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên "megachange.in", người sử dụng phải đọc và chấp nhận tất cả các điều kiện được mô tả trong các Điều khoản Dịch vụ này. Trong trường hợp không đồng ý với các điều kiện của thỏa thuận, khách hàng không có quyền thực hiện bất kỳ dịch vụ nào trên trang web megachange.in.

Thỏa thuận này có thể truy cập tại https://www.megachange.in/terms-of-service.aspx và có thể thay đổi bất kỳ khi nào, bởi bộ phận quản trị dịch vụ của "megachange.in" mà không phải báo trước.


1. Thuật ngữ

1.1. Sàn giao dịch - là hệ thống phần cứng phần mềm "megachange.in", được lưu trữ trực tuyến tại https://www.megachange.in. Sàn giao dịch cung cấp dịch vụ mua bán nhiều loại tiền tệ.
1.2. Hệ thống thanh toán - là hệ thống phần cứng phần mềm được phát triển bởi bên thứ ba (các nhà cung cấp thanh toán điện tử) dành cho việc thanh toán của người dùng.Hiện tại chúng tối đang làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ sau: Libery Reserve, Perfect Money, QIWI, Ecoin, OKPAY, ePayService, Paxum, Yandex.Money, Webmoney, RBK Money, AlertPay, PayPal, CashU, Telemoney, W1, etc.
1.3. Khách hàng - người dùng hay công ty sử dụng dịch vụ của bên thanh toán.
1.4. Giao dịch - Bất kỳ giao dịch mua bán nào, được thực biện bởi khách hàng trên trang web của chúng tôi.


2. Đối tượng áp dụng

2.1. Đối tượng của thủa thuận này là các dịch vụ cung cấp cho khách hàng: trao đổi tiền điện tử ở chế độ xử lý thủ công hoặc tự động, mua bán tiền điện tử, vv
2.2. Sàn giao dịch cung cấp dịch vụ cho bất kỳ người dùng hợp lệ nào của các Hệ thống Thanh toán được Hỗ trợ.
2.3. Sàn giao dịch không thể giám sát mọi giao dịch của Khách hàng trong các Hệ thống Thanh. Do đó, để ngăn ngừa rửa tiền và Gian lận chúng tôi có thể yêu cầu Khách Hàng cung cấp tài liệu bổ sung để xác nhận Danh tính của Khách hàng và tính hợp pháp của nguồn quỹ.
2.4. Sàn giao dịch chỉ chịu trách nhiệm về các khoản tiền của Khách hàng trong quá trình giao dịch . Khi giao dịch được hoàn thành và khách hàng nhận được tiền, Sàn giao dịch từ chối bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc sử dụng các khoản tiền nhận được của Khách hàng.
2.5. Trong bất kỳ giao dịch nào có sự tham gia của bên thứ ba là người gửi hoặc người nhận đơn vị tiền điện tử đổi lại sản phẩm hay dịch vụ, Sàn giao dịch không chịu trách nhiệm về chất lượng và thời gian cung cấp dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Sàn giao dịch chỉ có trách nhiệm đảm bảo cung cấp chính dịch vụ của mình một cách kịp thời cho Khách hàng
2.6. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ hành động bất gian lận hay phạm pháp nào của Khách hàng gây ra tổn thất tài chính cho Sàn giao dịch, Sàn giao dịch có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại từ Khách hàng bằng bất kỳ hình thức nào. Trong một số trường hợp, Sàn giao dịch có thể yêu cầu chặn tài khoản người dùng trong (các) Hệ thống Thanh toán. Yêu cầu tương ứng sẽ được thực hiện đối với việc quản lý Hệ thống Thanh toán được Khách hàng sử dụng.
2.7. Nếu Khách hàng vi phạm bất kỳ Điều khoản Dịch vụ nào, Sàn giao dịch có quyền trả lại các khoản tiền giao dịch trừ khoản phí hoa hồng cho giao dịch, cũng như chi phí chuyển tiền trong Hệ thống Thanh toán và trả lại cho người gửi (Khách hàng).
2.8. Sàn giao dịch không chịu trách nhiệm hay bồi thường thiệt hại phát sinh khi khách hàng sử dụng sai dịch vụ cũng như lỗi của khách hàng điền thông tin vào biểu mẫu chuyển tiền và dẫn đến chuyển sai tài khoản. Yêu cầu lai số tiền chuyển sai cũng như chi phí là trách nhiệm của khách hàng. Hoa hồng cho MegaChange trong những trường hợp như vậy sẽ là $ 10 USD.
2.9. Tất cả các giao dịch tài sản đều không thể đảo ngược và không thể hoàn lại nếu thực hiện thành công. Việc hoàn tiền chuyển sau khi giao dịch đã hoàn thành là không thể.
2.10. Sàn giao dịch cung cấp các dịch vụ tự động 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Các giao dịch thủ công được xử lý trong giờ làm việc, dựa theo lịch công bố trên trang web.
2.11. Sàn giao dịch có quyền tăng hoặc giảm thời gian giao dịch, tùy thuộc vào các yếu tố như sự sẵn có của các dịch vụ của Hệ thống Thanh toán và tài khoản của dự trữ tiền điện tử. Khách hàng phải sự sắp xếp công việc để không phụ thuộc vào tốc độ thực hiện giao dịch. Sàn giao dịch sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng Các giao dịch sẽ được xử lý trong thời gian hạn định. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Sàn giao dịch không chịu trách nhiệm về những hậu quả hay thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ của Giao dịch.


3. Phí và thuế

3.1. Lệ phí và tỷ giá hối đoái do Bộ phận quản lý Giao dịch xác định và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
3.2. Sàn giao dịch không phải là đại lý thuế và sẽ không thông báo cho Khách hàng về bất kỳ khoản thuế nào mà khách hàng có thể phải trả khi sử dụng dịch vụ. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán khoản thuế cho cơ quan thuế tại chính quốc gia mình.
3.3. Phí Cryptocurrency được tính và cập nhật thường xuyên. Nếu khách hàng yêu cầu giao dịch ở một mức tỷ giá và tỷ giá đã thay đổi trong khi thanh toán chưa hoàn thành, tỷ giá cuối cùng sẽ được tính lại theo tỷ giá hiện tại.
3.4. Trong những trường hợp nhất định khi Khách hàng sử dung các thông tin không chính xác và giao dịch không được xử lý tự động, Sàn giao dịch có quyền áp mức phí $ 10 USD để sửa thông tin giao dịch và xử lý giao dịch thủ công. Nếu Khách hàng không liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Sàn giao dịch và cung cấp thông tin theo yêu cầu trong vòng 3 tháng kể từ ngày giao dịch - Sàn có quyền hủy yêu cầu giao dịch và rút tiền .
3.5. Nếu Khách hàng quyết định không thực hiện các thủ tục xác minh theo yêu cầu (quy định tại khoản 7.2 của thỏa thuận) và muốn hủy yêu cầu giao dịch, Sàn giao dịch có quyền áp dụng mức phí $ 10 USD để thực hiện thủ tục hòan tiền.
3.6. Nếu khách hàng tạo một yêu cầu giao dịch và chuyển số tiền nhỏ hơn số tiền tối thiểu để giao dịch, Sàn giao dịch có quyền giữ lại tiền và hủy giao dịch.
3.7. Dù khối lượng giao dịch là bao nhiêu hoa hồng giới thiệu tối đa cho một giao dịch là $5 USD.


4. Chính sách bảo mật

4.1.Sàn giao dịch bảo vệ tính bí mật của Thông tin Khách hàng và Các giao dịch do Khách hàng thực hiện. Tất cả các thông tin về hoạt động được chuyển từ khách hàng đến máy chủ của sàn giao dịch thông qua giao thức SSL được mã hóa 256-bit, điều này làm cho nó gần như không thể truy cập được bởi các bên thứ ba.
4.2. Việc công bố thông tin và giao dịch của Khách hàng chỉ có thể được thực hiện sau khi có yêu cầu chính đáng của các cơ quan công quyền, hoặc Hệ thống thanh toán và các dịch vụ tài chính hợp tác với Sàn giao dịch.
4.3. Sàn giao dịch thu thập thông tin liên lạc cơ bản khi Khách hàng đăng ký bản tin hoặc điền thông tin liên hệ. Thông tin này chỉ được sử dụng cho các mục đích quản trị và xác minh và sẽ không được chia sẻ với các đối tác hay bên thứ ba. Thông tin cá nhân được lưu trữ trên máy chủ của Sàn giao dịch và chỉ được truy cập bởi các nhân viên có thẩm quyền.
4.4. Sàn giao dịch có sử dụng các cookie để lưu trữ thông tin truy cập và giới thiệu của bạn. Cookie là một tệp tin văn bản nhỏ, được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của Khách hàng, có thể được đọc bởi hệ thống của Sàn giao dịch khi bạn trở lại trang web của Sàn.
4.5. Trao đổi cũng thu thập thông tin nhân khẩu học nói chung về khách truy cập của trang web. Việc thu thập thông tin của Sàn giao dịch tạo ra một bức tranh toàn cảnh về đội ngũ khách mời tham dự chứ không tập trung vào bất kỳ cá nhân nào. Thông tin này được sử dụng để liên tục đổi mới các sản phẩm và xác định các khu vực có người dùng phổ biến nhất của trang web.
4.6. sàn giao dịch tổ chức một ku vực cuộc trò chuyện và thảo luậntrên môi trường trang web. Bất kỳ thông tin nào được tiết lộ trong khu vực đó có thể được người khác quan sát và không được coi là an toàn. Sàn giao dịch không chịu trách nhiệm về hành động của khách truy cập trang web. Sàn giao dịch không thể chịu trách nhiệm duy trì sự riêng tư của thư từ trong môi trường biên tập bên ngoài.


5. Giải quyết tranh chấp

5.1.Bất kỳ tranh chấp nào giữa sàn giao dịch và khách hàng sẽ được giải quyết thông qua đàm phán. Nếu tranh chấp không thể giải quyết theo cách này, thì sẽ được xem xét giả quyết tại tòa án tại nơi đăng ký của Sàn giao dịch.


6. Trường hợp bất khả kháng

6.1. Sàn giao dịch không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hay thất bại trong giao dịch phát sinh do các nguyên nhân sau:
- Bất kỳ vấn đề xảy ra do hệ thống viễn thông, máy tính và các hệ thống khác;
- Hành động bất khả kháng của Hệ thống Thanh toán (chặn hoặc đóng tài khoản, đóng băng hoặc giữ tiền, từ chối dịch vụ);
- Thay đổi chế độ chính trị, xung đột dân sự;
- Hành động của bên thứ ba, nằm ngoài sự kiểm soát của Sàn giao dịch


7. Chống rửa tiền

7.1. Sàn giao dịch nghiêm cấm việc rửa tiền.
7.2. Một số hướng giao dịch có thể phải yêu cầu xử lý thủ công trong giờ làm việc của Sàn giao dịch cũng như các bước xác minh bổ sung. Tùy thuộc vào loại giao dịch, Khách hàng có thể được yêu cầu phải trải qua quá trình xác minh bằng các phương pháp sau:
- Xác minh địa chỉ email;
- Xác minh số điện thoại;
- Cung cấp chứng minh về nhân thân;
- Cung cấp chứng minh về địa chỉ hiệ tại.
7.3. Sàn giao dịch có quyền giữ/dừng hoặc hủy giao dịch và cung cấp tất cả các thông tin và khoản tiền nhận được cho cơ quan quản lý/hoặc cảnh sát trong trường hợp nghi ngờ hay có bằng chứng về việc Rửa tiền hoặc bất kỳ hoạt động gian lận nào khác.