เวลา GMT ณ ปัจจุบัน: {{time}} ({{gmt}}), {{date}}

เงื่อนไขการให้บริการ


อัพเดทล่าสุด วีนที่5 มีนาคม 2012

ข้อตกลงทางกฎหมายนี้อธิบายถึงข้อตกลงและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกและการใช้งานเว็บไซต์ "megachange.in" สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ก่อนที่จะดำเนินการใช้บริการ "megachange.in" ใดๆ ผู้ใช้จำเป็นต้องอ่านและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดที่อธิบายไว้ในเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมกับเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ถูกกำหนดไว้ ท่านก็จะไม่มีสิทธิที่จะดำเนินการหรือใช้บริการใด ๆของทางเว็บไซต์ megachange.in

ข้อตกลงนี้มีไว้สำหรับการเข้าถึงอย่างสาธารณะบนอินเทอร์เน็ตที่ https://megachange.in/terms-of-service.aspx และสามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้โดยผู้ควบคุมบริหาร "megachange.in" เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


1. รายละเอียดข้อตกลง

1.1. ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน - ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์คอมเพล็กซ์ "megachange.in" ตั้งอยู่ที่ https://megachange.in บนอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน ให้บริการซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยนสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
1.2. ระบบการชำระเงิน - ระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ถูกพัฒนาโดยบุคคลที่สาม (ตัวประมวลผลสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อการชำระบัญชีออนไลน์ระหว่างผู้ใช้ ในตอนนี้ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนกำลังทำงานร่วมกับสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้: Libery Reserve, Perfect Money, QIWI, Ecoin, OKPAY, ePayService, Paxum, Yandex.Money, Webmoney, RBK Money, AlertPay, PayPal, CashU, Telemoney, W1 เป็นต้น
1.3 ลูกค้า - บุคคลหรือบริษัทที่ใช้บริการของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน
1.4. การดำเนินการ – การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ จะถูกดำเนินการโดยลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ของ ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน


2. ขอบเขตของข้อตกลง

2.1. เนื้อหาที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้คือบริการที่ลูกค้าสามารถใช้ได้ดังต่อไปนี้: การแลกเปลี่ยนสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบผ่านการยืนยันโดยบุคคล, การซื้อและขายสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
2.2. ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน ให้บริการกับผู้ใช้งานระบบการชำระเงินที่รองรับและใช้งานได้จริง
2.3. ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน ไม่สามารถควบคุมการดำเนินงานของลูกค้าในระบบการชำระเงินใดๆได้ ในเวลาเดียวกันเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนอาจขอให้ลูกค้าจัดหาเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนและยืนยันความสุจริตของแหล่งการเงิน
2.4. ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนจะรับผิดชอบเงินของลูกค้าที่ได้รับในช่วงเวลาของการดำเนินการเท่านั้น เมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้นและลูกค้าได้รับเงินแล้ว ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้เงินที่ลูกค้าได้รับใดๆทั้งสิ้น
2.5. ในการรายการที่บุคคลที่สามมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้ส่งหรือผู้รับสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าหรือบริการใดๆ ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพและความเร็วในการจัดส่งสินค้าหรือการให้บริการของบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนจะรับผิดชอบเฉพาะการให้บริการของตัวเองที่ตรงต่อเวลาต่อลูกค้า
2.6. ในกรณีที่มีการตรวจพบการกระทำใดๆของลูกค้าที่ผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินแก่ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายเหล่านี้จากลูกค้าโดยวิธีการใดๆก็ตาม ในบางกรณี ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสามารถส่งคำร้องขอบล็อกบัญชีผู้ใช้ในระบบการชำระเงินของลูกค้าได้ คำร้องที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งไปยังระบบการชำระเงินที่ลูกค้าใช้อยู่
2.7. หากลูกค้าละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการใดๆก็ตามของบริการแลกเปลี่ยน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินกลับโดยคิดค่าค่าคอมมิชชั่นตลอดจนค่าใช้จ่ายในการโอนเงินในระบบการชำระเงินที่ใช้ในการคืนเงินให้กับลูกค้า
2.8. ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนจะไม่รับผิดชอบและไม่ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการในทางที่ผิด รวมถึงข้อผิดพลาดในการกรอกแบบฟอร์มแลกเปลี่ยนของลูกค้าซึ่งอาจนำพาไปสู่การส่งเงินเข้าผิดบัญชี การเรียกร้องเงินคืนจากการส่งที่ผิดพลาดเป็นหน้าที่ของลูกค้าและค่าใช้จ่ายใด ๆที่ตามมาจะตกเป็นภาระของลูกค้าเอง ค่านายหน้าของMegaChange ในกรณีดังกล่าวตกเป็นเงิน $ 10 USD
2.9. หากการดำเนินการของของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์แล้ว การดำเนินการทั้งหมดจะไม่สามารถแก้ไขได้และไม่สามารถคืนเงินได้ ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนไม่สามารถทำการโอนเงินคืนหลังจากการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วได้
2.10 ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเสนอบริการโดยอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ การแลกเปลี่ยนโดยพนักงานจะดำเนินการได้ในเวลาทำการที่ถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนบนเว็บไซต์
2.11 ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลดระยะเวลาการดำเนินงานขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นความพร้อมในการให้บริการของระบบการชำระเงินและปริมาณของเงินทุนสำรองอิเล็กทรอนิกส์ที่คงเหลือ ลูกค้าจำเป็นต้องจัดการกับธุรกิจหรือความต้องการส่วนตัวโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับความเร็วของการดำเนินงาน ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานจะเรียบร้อยตามวันที่ที่ได้ถูกกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามในทุกๆกรณีผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของปัญหาหรือความสูญเสียอันเป็นผลมาจากความล่าช้าในการดำเนินการ


3. ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร

3.1. ค่าธรรมเนียมและอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราสากลถูกกำหนดภายใต้การควบคุมของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าใดๆ
3.2. ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนไม่ใช่เจ้าหน้าที่เก็บภาษีและจะไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นได้ในการใช้บริการ โดยการใช้ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน ลูกค้ามีความรับผิดชอบในการจ่ายภาษีตามกฎหมายภาษีของประเทศที่ลูกค้าพำนักอาศัยอยู่ในเวลานั้นๆ
3.3 ค่าธรรมเนียมของ Cryptocurrency จะถูกคำนวณและอัพเดตอยู่บ่อยๆ หากลูกค้าร้องขอการแลกเปลี่ยนในอัตราหนึ่งและอัตราดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่การชำระเงินไม่เสร็จสมบูรณ์อัตราแลกเปลี่ยนที่ลูกค้าจะได้รับจะถูกคำนวณใหม่ตามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด
3.4. ในบางกรณีที่ลูกค้าระบุข้อมูลประจำตัวไม่ถูกต้องและการแลกเปลี่ยนไม่ได้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน $ 10 USD สำหรับการแก้ไขข้อมูลและดำเนินการแลกเปลี่ยนต่อโดยแรงงานบุคคล เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ติดต่อฝ่ายซัพพอร์ตของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลที่ถูกขอไปภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีการแลกเปลี่ยน – ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำขอและระงับเงินไว้ตามสมควร
3.5. หากลูกค้าไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันที่ถูกเรียกร้อง (ตามข้อ 7.2 ของข้อตกลง) และต้องการยกเลิกคำขอแลกเปลี่ยน ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน $ 10 USD สำหรับการดำเนินการคืนเงิน
3.6 หากลูกค้าส่งคำขอแลกเปลี่ยนแล้วส่งจำนวนเงินน้อยกว่าอัตราแลกเปลี่ยนขั้นต่ำที่เรากำหนด ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนขอสงวนสิทธิ์ในการระงับเงินที่ได้รับและยกเลิกคำขอแลกเงิน
3.7 เพดานโบนัสหุ้นส่วนที่ท่านจะได้รับต่อหนึ่งครั้งคือ $ 5 USD โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินที่ถูกแลกเปลี่ยน


4.นโยบายความเป็นส่วนตัว

4.1. ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนรับประกันถึงความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้ารวมไปถึงกิจกรรมที่ลูกค้ากระทำ ข้อมูลกิจกรรมลูกค้าทั้งหมดจะถูกส่งไปยังเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนผ่านทาง โปรโตคอล SSL ด้วยการเข้ารหัส 256-bit ทำให้เป็นการยากที่บุคคลภายนอกจะสามารถเข้าถึงตัวข้อมูลได้
4.2. การเปิดเผยข้อมูลและกิจกรรมของลูกค้าจะเป็นไปได้เฉพาะหลังจากที่มีคำขอที่เหมาะสมจากหน่วยงานของรัฐหรือจากระบบการชำระเงินและบริการทางการเงินที่อยู่ในความร่วมมือกับผู้ให้การแลกเปลี่ยน
4.3. ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนจะรวบรวมข้อมูลการติดต่อพื้นฐานเมื่อลูกค้าสมัครรับจดหมายข่าวสารหรือกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลนี้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและระบุตัวตนเท่านั้นและจะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลนี้ให้กับคู่ค้าหรือบุคคลที่สามแต่อย่างได้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนและจะสามารถเข้าถึงได้โดยบุคลากรของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
4.4.ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนจะใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลอ้างอิงและเก็บข้อมูลการมาเยี่ยมชมของคุณ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่สามารถอ่านได้โดยระบบของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน
4.5. ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนยังเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนรวบรวมจะช่วยให้ผู้ให้บริการเข้าใจข้อมูลโดยรวมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้มากขึ้นแทนที่จะมุ่งเน้นกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้ในการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง และจะถูกนำมาใช้เพื่อระบุพื้นที่ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในเว็บไซต์ของเรา
4.6. ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเป็นผู้โฮสต์การแชทและพื้นที่พูดคุยในสภาพแวดล้อมของเว็บไซต์ เนื่องจากผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆก็ตามที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ได้พื้นที่เหล่านี้จึงไม่ถือเป็นพื้นที่ที่ปลอกภัยต่อการเก็บรักษาข้อมูล ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เข้าชมเว็บไซต์ใดๆทั้งสิ้น ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่ถูกเปิดเผยภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าวด้วยเช่นกัน


5. การแก้ปัญหาข้อพิพาท

5.1. ข้อพิพาทระหว่างผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนและลูกค้าจะได้รับการแก้ไขโดยการเจรจาที่เป็นมิตร หากไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้ด้วยวิธีนี้ ข้อพิพาทจะได้รับการตรวจสอบในศาลที่ทางผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนได้จดทะเบียนไว้


6. เหตุสุดวิสัย

6.1. ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการดำเนินงานเนื่องจาก:
- ปัญหาของระบบโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์และระบบอื่น ๆ
- เหตุสุดวิสัยของระบบการชำระเงิน (บัญชีถูกปิดกั้นหรือถูกปิด, การถูกพักการโอนย้ายเงินทุน , การปฏิเสธการให้บริการ)
- การเปลี่ยนระบอบการเมืองหรือการปะทะกันของพลเมือง
- การกระทำของบุคคลที่สามซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน


7. การป้องกันการฟอกเงิน

7.1. ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนมีการห้ามไม่ให้ใช้บริการแลกเปลี่ยนเพื่อฟอกเงินโดยเด็ดขาด
7.2. การแลกเปลี่ยนเงินบางสกุลอาจต้องใช้การดำเนินการของพนักงานในชั่วโมงทำการของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน รวมถึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนการยืนยันเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกรรมคุณลูกค้าอาจจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการยืนยันโดยวิธีการดังต่อไปนี้
- การตรวจสอบอีเมล์
- การยืนยันโทรศัพท์มือถือ
- แสดงหลักฐานข้อมูลประจำตัวและ IDรูปภาพ ;
- แสดงหลักฐานที่อยู่อาศัย
7.3 ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกธุรกรรมและแจ้งข้อมูลและเงินที่ได้รับจากลูกค้าทั้งหมดไปยังตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายที่เหมาะสมในกรณีที่มีเหตุอันน่าสงสัยหรือมีการตรวจพบหลักฐานอื่นๆ เพื่อต่อต้านการฟอกเงินหรือการฉ้อโกงอื่นๆ