Τοπική Ώρα GMT: {{time}} ({{gmt}}), {{date}}

Όροι χρήσης


Τελευταία ενημέρωση 5η Μαρτίου 2012

H Νομική συμφωνία περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις της ιδιότητας σας σαν μέλος και της χρήσης του "megachange.in" για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Πριν εκτελέσει οποιαδήποτε λειτουργία της υπηρεσίας "megachange.in", ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στους Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους της συμφωνίας, ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να εκτελέσει οποιαδήποτε λειτουργία στις υπηρεσίες του megachange.in

H συμφωνία είναι για δημόσια πρόσβαση στο Διαδίκτυο, στο https://www.megachange.in/terms-of-service.aspx και μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή, από τη Διαχείριση υπηρεσιών της "megachange.in" μονομερώς, χωρίς ειδοποίηση


1. Διευκρίνηση όρων

1.1. Ανταλλακτηρίο - το λογισμικό "megachange.in", έχει τοποθετηθεί στο διαδίκτυο, στο https://www.megachange.in. Το ανταλλακτήριο παρέχει υπηρεσίες αγοραπωλήσεων και ανταλλαγής συναλλάγματος.
1.2. Σύστημα πληρωμής - το λογισμικό έχει αναπτυχθεί από τον επεξεργαστή ψηφιακού συναλλάγματος για διαδικτυακούς διακανονισμούς μεταξύ χρηστών. Σε αυτό το σημείο το Ανταλλακτήριο δουλεύει με τα παρακάτω ψηφιακά συναλλάγματα: Libery Reserve, Perfect Money, QIWI, Ecoin, OKPAY, ePayService, Paxum, Yandex.Money, Webmoney, RBK Money, AlertPay, PayPal, CashU, Telemoney, W1, κ.α.
1.3. Πελάτης - το άτομο ή η εταιρία που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ανταλλακτηρίου.
1.4. Δραστηριότητα - οποιαδήποτε αγοραπωλησία ή ανταλλαγή συναλλάγματος, από τον πελάτη της σελίδας του Ανταλλακτηρίου.


2. Θέμα συμφωνίας

2.1. H συμφωνία αφορά τις παρακάτω διαθέσιμες υπηρεσίες: ανταλλαγή ψηφιακού συναλλάγματος με χειροκίνητη ή αυτόματη μέθοδο, αγορά ή πώληση ψηφιακών συναλλαγμάτων, κ.α.
2.2. Το ανταλλακτήριο παρέχει υπηρεσίες σε κάθε ενεργό και έγκυρο χρήστη των υποστηριζόμενων συστημάτων πληρωμής.
2.3. Tο Ανταλλακτήριο δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις διεργασίες του πελάτη σε οποιοδήποτε σύστημα πληρωμής. Ταυτόχρονα, για να αποφευχθούν παράνομα έσοδα και απάτες, το Ανταλλακτήριο θα ζητήσει από τον πελάτη την παροχή επιπροσθέτων πληροφοριών προς επιβεβαίωση της ταυτότητας και της νομιμότητας της πηγής των χρημάτων.
2.4. To ανταλλακτήριο είναι υπεύθυνο για τα χρήματα που λαμβάνονται την ώρα της διεργασίας μόνο. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί επιτυχώς και ο πελάτης λάβει τα χρήματα, το Ανταλλακτήριο αποποιείται ευθυνών για τον τρόπο αξιοποίησης των χρημάτων.
2.5. Σε διαδικασίες όπου εμπλέκονται τρίτοι ως αποστολείς ή πραλήπτες του ηλεκτρονικού συναλλάγματος, για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία, το Ανταλλακτήριο δεν ευθύνεται για την ποιότητα της ταχύτητας και παράδοσης των υπηρεσίων που παρέχονται από τον τρίτο. Το ανταλλακτήριο ειναι υπεύθυνo για την έγκαιρη φροντίδα των δικών του υπηρεσιών προς τον πελάτη
2.6. Σε περίπτωση αναγνώρισης οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας από τον πελάτη, η οποία μπορεί να προκαλέσει οικονομική απώλεια στο ανταλλακτήριο, το Ανταλλακτήριο έχει το δικαίωμα να αποζημιωθεί από τον πελάτη με οποιαδήποτε σημασία. Σε μερικές περιπτώσεις, το Ανταλλακτήριο μπορεί να αιτηθεί αποκλεισμό των λογαριασμών του χρήστη στα/ο συστήμα/τα πληρωμής. H αντίστοιχη αίτηση θα γίνει στην διαχείρηση των συστημάτων πληρωμής που χρησιμοποιούνται από τον πελάτη.
2.7. Αν ο πελάτης παραβεί οποιοδήποτε όρο χρήσης, το ανταλλακτήριο έχει το δικαίωμα να επιστρέψει πίσω τα χρήματα εκτός από τη χρέσωση των διεργασιών, όπως και το κόστος της μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε για να επιστραφούν τα χρήματα πίσω στον αποστολέα (πελάτη).
2.8. Το ανταλλακτήριο δεν φέρει την ευθύνη και δεν αποζημιώνει απώλειες που έχουν προκύψει από κακή χρήση της υπηρεσίας και λάθη του πελάτη στην συμπλήρωση της φόρμας, από ανταλλαγή η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μεταφορά χρημάτων προς λάθος λογαριασμό. Το να ζητήσει πίσω τα χρήματα που στάλθηκαν είναι καθήκον του πελάτη και οποιαδήποτε κόστη πληρώνονται από εκείνον. H συμμετοχή της MegaChange σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι $10 USD.
2.9. Όλες οι λειτουργίες του Ανταλλακτηρίου είναι μη αναστρέψιμες, καθώς και μη επιστρέψιμες, αν η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς. Η επιστροφή των χρημάτων μετά από την ολοκληρωμένη διαδικασία δεν είναι δυνατή.
2.10. Το Ανταλλακτήριο προσφέρει αυτόματες υπηρεσίες 24 ώρες το 24ώρο, όλες τις μέρες τις εβδομάδας. Οι χειροκίνητες ανταλλαγές γίνονται στις ώρες εργασίας μας, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ανταλλακτηρίου που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ανταλλακτηρίου
2.11. Το Ανταλλακτήριο έχει το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει τον χρόνο της διαδικασίας, καθώς εξαρτάται από διαφόρους παράγοντες, όπως η διαθεσιμότητα των συστημάτων πληρωμής και των αποθεμάτων του ηλεκτρονικού συναλλάγματος. O πελάτης πρέπει να οργανώσει τις επιχειρηματικές και προσωπικές του ανάγκες με τρόπο που δεν βασίζεται στην ταχύτητα της διαδικασίας. Το ανταλλακτήριο καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να επιβεβαιώσει ότι οι διαδικασίες θα ολοκληρώνονται στον στοχευμένο χρόνο. Ωστόσο το Ανταλλακτήριο σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις συνέπειες των λαθών και των απωλειών που αποτελούν αποτέλεσμα καθυστέρησης της διεργασίας.


3. Χρεώσεις και Φόροι

3.1. Οι χρεώσεις και οι Διεθνείς τιμές ανταλλαγής συναλλάγματος έχουν τεθεί από την Διαχείριση του Ανταλλακτηρίου και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
3.2. Tο ανταλλακτήριο δεν είναι φοροτεχνικό μέσο και δεν θα ειδοποιούσε τον πελάτη για κάθε πιθανή κοστολόγηση φόρων στη χρήση του ανταλλακτηρίου. Χρησιμοποιώντας το ανταλλακτήριο, ο ίδιος ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία του τόπου κατοικίας του.
3.3. Οι χρεώσεις του crypto - συναλλάγματος υπολογίζονται και ανανεώνονται συχνά. Αν ο πελάτης έχει ζητήσει ανταλλαγή σε μία τιμή και η τιμή αλλάξει ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή, η τελική τιμή θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή.
3.4. Σε μερικές περιπτώσεις, αν ο πελάτης έχει ορίσει εσφαλμένα στοιχεία και η ανταλλαγή δεν γίνει αυτόματα, το Ανταλλακτήριο έχει το δικαίωμα να του χρεώσει το ποσό των $10 USD για επιδιόρθωση των πληροφοριών ανταλλαγής και την περαιτέρω επεξεργασία της ανταλλαγής. Αν ο πελάτης δεν επικοινωνήσει με την υποστήριξη και δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στους επόμενους 3 μήνες από την ανταλλαγή - Το Ανταλλακτήριο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το αίτημα ανταλλαγής και να κρατήσει τα χρήματα.
3.5. Αν ο πελάτης αποφασίσει να μην ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες επιβεβαίωσης(σύμφωνα με τον όρο 7.2 της συμφωνίας) και θέλει να ακυρώσει το αίτημα ανταλλαγής, το Ανταλλακτήριο έχει το δικαίωμα να του χρεώσει το ποσό των $10 USD για την διαδικασία επιστροφής χρημάτων.
3.6. Αν ο πελάτης δημιουργήσει ένα αίτημα ανταλλαγής και αντί για ολόκληρο το ποσό στείλει ποσό κάτω από το ελάχιστο όριο ανταλλαγής, το Ανταλλακτήριο έχει το δικαίωμα να κάνει παρακράτηση χρημάτων και να ακυρώσει το αίτημα ανταλλαγής.
3.7. Ανεξάρτητα από το ποσό ανταλλάγης το ανώτατο όριο του Bonus συνεργασίας (μία φορά) είναι $5 USD.


4. Πολιτική Απορρήτου

4.1. To ανταλλακτήριο εγγυάται και επιβεβαιώνει την προστασία των πληροφοριών και των Διεργασιών που εκτελούντια από τους πελάτες. Όλες οι πληροφορίες των διεργασιών μεταφέρονται από τον πελάτη στον server του Ανταλλακτηρίου μέσω του SSL πρωτοκόλλου με κρυπτογράφηση 256-bit, που το καθιστά απρόσιτο από τρίτους.
4.2. H αποκάλυψη των πληροφοριών και των διεργασιών του πελάτη, μπορεί να γίνει μόνο μετά από αιτήματα των δημοσίων αρχών, ή των συστημάτων πληρωμής και των χρηματικών υπηρεσιών που συνεργάζονται με το Ανταλλακτήριο.
4.3. To ανταλλακτήριο συλλέγει πληροφορίες επικοινωνίας όταν ο πελάτης γίνεται συνδρομητής σε μία εφημερίδα ή συμπληρώνει φόρμα επικοινωνίας. Oι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για λόγους διοίκησης και ταυτοποίησης μόνο και δεν δημοσιεύονται με συνεργάτες ή τρίτους. Οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται στους server του Ανταλλακτηρίου και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
4.4. Το ανταλλακτήριο χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύσει πληροφορίες. Το Cookιe είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου, που αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του πελάτη, και μπορεί να αναγνωσθεί από το σύστημα του Ανταλλακτηρίου όταν επιστρέφετε στην ιστοσελίδα.
4.5. Το ανταλλακτήριο συλλέγει γενικές δημογραφικές πληροφορίες για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες αυτές δημιουργούν μία ευρύτερη εικόνα του πλήθους που επισκέπετεται και δεν εστιάζουν σε κανένα από τα άτομα. Επίσης χρησιμοποιούνται για συνεχή εκκαθάριση των προϊόντων και την αναγνώριση των πιο δημοφιλών περιοχών της ιστοσελίδας.
4.6. To Ανταλλακτήριο διατηρεί περιοχή για chat και συζήτηση. Οποιαδήποτε πληροφορία αποκαλύπτεται σε αυτή τη περιοχή μπορεί να γνωστοποιηθεί σε άλλους ανθρώπους και δεν πρέπει να θεωρείται ασφαλής. To ανταλλακτήριο δεν ευθύνεται για τις δράσεις των επισκεπτών. Το ανταλλακτήριο δεν ευθύνεται για την διατήρηση της μυστικότητας από αληλλογραφίες που δημιουργούνται πέραν του περιβάλλοντος σύνταξης.


5. Επίλυση Διαφορών

5.1. Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει μεταξύ πελάτη και ανταλλακτηρίου, λύνεται μέσα σε φιλικά προς το χρήστη πλαίσια. Αν δεν μπορεί να λυθεί με αυτόν τον τρόπο, θα αξιολογηθεί από το Ανταλλακτήριο στο πλαίσιο εγγραφής.


6. Aνωτέρα Βία

6.1.Το Ανταλλακτήριο δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις ή αποτυχίες που προκύπτουν στην διαχείρηση των διεργασιών:
-Προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες, τον υπολογιστή και σε άλλα συστήματα
- Δράσεις Συστημάτων πληρωμής (αποκλεισμός ή διαγραφή λογαριασμών, παγίωση ή παρακράτηση χρημάτων, άρνηση υπηρεσίας)
- Aλλαγή πολιτικών καθεστώτων, εμφύλιος πόλεμος
- Δράσεις εξωτερικών παραγόντων, που δεν είναι στον έλεγχο του ανταλλακτηρίου


7. Κατά της απάτης

7.1. To Ανταλλακτήριο απαγορεύει την χρήση των υπηρεσιών για παράνομα κέρδη.
7.2. Ορισμένες κατευθύνσεις ανταλλαγών μπορεί να απαιτούν χειροκίνητη διαδικασία η οποία είναι εφικτή στις ώρες εργασίας του Ανταλλακτηρίου όπως και επιπρόσθετα βήματα επιβεβαίωσης. Ανάλογα με τον τύπο της μεταφοράς, μπορεί να ζητηθεί από τον πελάτη διαδικασία επιβεβαίωσης με τις ακόλουθες μεθόδους:
- επαλήθευση email;
- επαλήθευση κινητού τηλεφώνου;
-απόδειξη ταυτότητας (ID) και φωτογραφία ;
- απόδειξη τόπου κατοικίας.
7.3. Το Ανταλλακτήριο έχει το δικαίωμα να κάνει πάυση ή διακοπή της συναλλαγής και να απευθύνει τις πληροφορίες και τα εισερχόμενα κέρδη του πελάτη στις κατάλληλες νομικές αρχές και/ή στην αστυνομία για βάσιμες υποψίες ή απόδειξη για παράνομα κέρδη ή οποιαδήποτε άλλη απατηλή διεργασία.