Τοπική Ώρα GMT: {{time}} ({{gmt}}), {{date}}

Νέα


13

Feb

We never contact You via messengers.

Do not use any form of the communication apart from our internal chat system.

Διαβάστε Περισσότερα

5

Nov

Perfect money p2p trading is no longer available

We stopped all p2p operations with Perfect money. instant exchange is still available

Διαβάστε Περισσότερα

25

Aug

Welcome the Ethereum on board!!!!

From now on You can buy, sell and exchange Ethereum

Διαβάστε Περισσότερα

4

Jul

Tether fully automatic exchange

We have added Tether USDT in fully automatic mode

Διαβάστε Περισσότερα

6

May

Investment

MegChange.is raises funds for working closely with investors

Διαβάστε Περισσότερα

4

Dec

UnionPay is added

UnionPay is available for Chinese Clients

Διαβάστε Περισσότερα

9

Nov

Now you can exchange Payeer and BTC-e

New exchange directions(Payeer and BTC-e) was added

Διαβάστε Περισσότερα

1

Oct

2

Sep